«L’Institut Català de les Dones presenta la Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista amb la voluntat de ser un recurs pràctic que estigui a l’abast de totes les dones del territori de Catalunya, per tal que aquestes puguin conèixer, reconèixer i sol·licitar els ajuts que considerin oportuns per garantir els seus drets.

A continuació es reuneixen el conjunt d’ajuts oferts per part del Govern Espanyol (1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) i la Generalitat de Catalunya (5/2008 del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista) per a les dones que es troben en situació de violència masclista.»

Des d’aquest enllç, podreu trobar la Guia completa ????????????

Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista